Rekonštrukcia kríža na cintoríne 2015
box
box
box
box
box
box
box
box
box