Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
7.10.2021
Súhrnná správa 3/2021
Detail dokumentu
Dátum 7.10.2021
Názov Súhrnná správa 3/2021
29.9.2021
Súhrnná správa 2/2021
Detail dokumentu
Dátum 29.9.2021
Názov Súhrnná správa 2/2021
29.9.2021
Súhrnná správa 1/2021
Detail dokumentu
Dátum 29.9.2021
Názov Súhrnná správa 1/2021
29.9.2021
Súhrnná správa 4/2020
Detail dokumentu
Dátum 29.9.2021
Názov Súhrnná správa 4/2020
29.9.2021
Súhrnná správa 3/2020
Detail dokumentu
Dátum 29.9.2021
Názov Súhrnná správa 3/2020
29.9.2021
Súhrnná správa 2/2020
Detail dokumentu
Dátum 29.9.2021
Názov Súhrnná správa 2/2020
29.9.2021
Súhrnná správa 1/2020
Detail dokumentu
Dátum 29.9.2021
Názov Súhrnná správa 1/2020
29.9.2021
Súhrnná správa 4/2019
Detail dokumentu
Dátum 29.9.2021
Názov Súhrnná správa 4/2019
29.9.2021
Súhrnná správa 3/2019
Detail dokumentu
Dátum 29.9.2021
Názov Súhrnná správa 3/2019
29.9.2021
Súhrnná správa 2/2019
Detail dokumentu
Dátum 29.9.2021
Názov Súhrnná správa 2/2019
29.9.2021
Súhrnná správa 1/2019
Detail dokumentu
Dátum 29.9.2021
Názov Súhrnná správa 1/2019
28.10.2019
Výzva na predloženie ponuky-zákazka s nízkou hodnotou- „Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Černina – Miestna komunikácia
Detail dokumentu
Dátum 28.10.2019
Názov Výzva na predloženie ponuky-zákazka s nízkou hodnotou- „Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Černina – Miestna komunikácia