Kultúra

Počas roka sa v našej obci koná niekoľko zaujímavých akcií. Jednou z nich je Športový deň obce. 
Akcia sa začala napoludnie 11.8. 2012 športovými hrami pre deti, ktoré súťažili v hode loptou, preťahovaní lanom či skákaní v mechu. Každé dieťa dostalo sladkú odmenu a malé spomienkové darčeky. Všetci sme boli prekvapení, koľko mládeže a detí je v našej obci, predovšetkým počas letných prázdnin.
Ženy si zase zmerali sily v hode do diaľky valčekom na cesto. Prvé miesto si už druhý rok za sebou obhájila p. Mária Beslerová, č. 13, na druhom mieste sa umiestnila Jana Čiráková z Humenného a na treťom mieste tohto roku skončila p. Milka Krivdová taktiež z Humenného, rodáčka z Černiny. Ženy sľúbili poctivo trénovať a už teraz sa tešia na ďalší ročník tejto súťaže.
Muži si zmerali sily vo futbalovom zápase slobodní proti ženatým, ktorý však aj tento rok skončil remízou 1:1 a nakoniec rozhodli až pokutové kopy v prospech ženatých. Titul najlepšieho hráča získal Matúš Brilla z Černiny, č. 21.
Počas prestávky si zmerali sily v hode do diaľky budzogáňom. Tohto roku sa na prvom mieste umiestnil Martin Jakubov z Černiny, č. 11.
Po zápase bolo pre všetkých občanov pripravené pohostenie – guláš, pivo, kofola. Koláče, šišky a mafiny. Guláš navaril šéfkuchár obce p. Ján Čirák st. Všetci sme si posedeli v príjemnej atmosfére.
V podvečer deti prekvapili milým vystúpením v ľudovom duchu s ľudovými pesničkami a básničkami a samozrejme nechýbal ani tradičný rozprávač Ander z Košíc, ktorého stvárnil Janík Čura z Černiny. Nasledovalo vystúpenie malého umelca Tomáška z Dedačova, ktorý zahral na akordeóne a potom sa začala zábava pre deti – bublinkovo – balónová show, na ktorej sa deti do sýta vyšantili. Pre dospelých hrala skupina Gallant až do rána.
Verím, že v takejto dobrej nálade sa stretneme aj o rok a utužíme vzájomné vzťahy nielen medzi občanmi z obce, ale aj s rodákmi, ich rodinami a priateľmi.

Kultúra
fotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotky