Smernice, zásady
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
11.3.2022
Smernica č. 1/2022 na zabezpeč. postupu vybavovania sťažností a petícií
Detail dokumentu
Dátum 11.3.2022
Názov Smernica č. 1/2022 na zabezpeč. postupu vybavovania sťažností a petícií
28.9.2021
Smernica o sťažnostiach
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov Smernica o sťažnostiach
28.9.2021
Zásady hospodárenia s fin. prostriedkami
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov Zásady hospodárenia s fin. prostriedkami
28.9.2021
Zásady podávania a evidovania podnetov
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov Zásady podávania a evidovania podnetov
28.9.2021
Zásady hospodárenia s majetkom obce
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov Zásady hospodárenia s majetkom obce
28.9.2021
Zásady obehu účtovných dokladov
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov Zásady obehu účtovných dokladov
28.9.2021
Smernica o postupe vykonávania FK
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov Smernica o postupe vykonávania FK
28.9.2021
Zásady odmeňovania poslancov
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov Zásady odmeňovania poslancov
28.9.2021
VP o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov VP o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku
12.6.2019
Nariadenie OcÚ z 12.6.2019 o registratúrnom poriadku
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2019
Názov Nariadenie OcÚ z 12.6.2019 o registratúrnom poriadku