Rekonštrukcia koryta potoka v obci Černina 2018
box
box
box
box
box
box
box
box
box
box
box
box
box
box
box
box
box