VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
14.12.2023
VZN obce Černina o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Černina č. 1/2023
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2023
Názov VZN obce Černina o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Černina č. 1/2023
11.6.2022
VZN obce Černina č. 5/2022 o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
Detail dokumentu
Dátum 11.6.2022
Názov VZN obce Černina č. 5/2022 o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
11.6.2022
VZN obce Černina č. 4/2022 o podrobnostiach a organizácii miestneho referenda v obci
Detail dokumentu
Dátum 11.6.2022
Názov VZN obce Černina č. 4/2022 o podrobnostiach a organizácii miestneho referenda v obci
11.6.2022
VZN obce Černina č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Detail dokumentu
Dátum 11.6.2022
Názov VZN obce Černina č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
11.6.2022
VZN obce Černina č. 2/2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Černina
Detail dokumentu
Dátum 11.6.2022
Názov VZN obce Černina č. 2/2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Černina
11.6.2022
VZN obce Černina č. 1/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Černina
Detail dokumentu
Dátum 11.6.2022
Názov VZN obce Černina č. 1/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Černina
13.12.2021
VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Černina
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2021
Názov VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Černina
Prílohy
9c4e7_VZN.pdf
28.9.2021
VZN č. 27/2009 o poskytovaní dotácií
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov VZN č. 27/2009 o poskytovaní dotácií
28.9.2021
VZN č. 1/2013 o cvč
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov VZN č. 1/2013 o cvč
28.9.2021
VZN č. 34 o urč. šk. obvodu
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov VZN č. 34 o urč. šk. obvodu
28.9.2021
VZN č. 36/2016 o nakladaní s KO
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov VZN č. 36/2016 o nakladaní s KO
28.9.2021
VZN č. 37/2016 miestne dane
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov VZN č. 37/2016 miestne dane
28.9.2021
VZN č. 1/2017 o vylepovaní plagátov
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov VZN č. 1/2017 o vylepovaní plagátov
28.9.2021
VZN č. 2/2017 o správe a prev. pohrebiska
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov VZN č. 2/2017 o správe a prev. pohrebiska
28.9.2021
VZN č. 3/2017 o ochrane ŽP a o ver. poriadku
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov VZN č. 3/2017 o ochrane ŽP a o ver. poriadku