Dokumenty obce
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
28.9.2021
Požiarny poriadok obce Černina
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov Požiarny poriadok obce Černina
28.9.2021
Štatút obecnej knižnice
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov Štatút obecnej knižnice
28.9.2021
Štatút obce Černina
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov Štatút obce Černina
28.9.2021
Rokovací poriadok OZ
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov Rokovací poriadok OZ
28.9.2021
Registratúrny poriadok
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov Registratúrny poriadok
28.9.2021
Organizačný poriadok
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov Organizačný poriadok
28.9.2021
Registratúrny plán
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov Registratúrny plán
28.9.2021
VP o inventarizácii
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov VP o inventarizácii
Prílohy
68f71_web.docx
28.9.2021
Rokovací poriadok komisie na ochranu ver. záujmu
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov Rokovací poriadok komisie na ochranu ver. záujmu
28.9.2021
PHSR 2016 - 2023 1. časť
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov PHSR 2016 - 2023 1. časť
28.9.2021
PHSR 2016 - 2023 2. časť
Detail dokumentu
Dátum 28.9.2021
Názov PHSR 2016 - 2023 2. časť